X
تبلیغات
بچه های دبیرستانی

نظرات کمه شاید دیگه آپ نکنم

آپ میکنم برید پایین تر اونجا هست

ب قول عمو تتل

خیلی وختا کم اوردن خدافظی کردن ولی بازم ک اومدن

منم میگم

خیلی وختا کم اوردم خدافظی کردم ولی بازم ک اومدم


+ / سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392/ 3:45 PM / مارال /

آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ، راحت تر می خوابند . . .

سلـــــــــــــوم
نظر بذارنذازی شب مث بختک میام روت
راسی ادرس بعدی
dabirestania2.blogfa.com
دوشت دالم یخلده قد ی سوسک ملده

+ / شنبه سیزدهم مهر 1392/ 4:17 PM / مارال /


ﯾﻜﻰ ﺧﯿﺴﺶ ﻣﯿﻜﻨﻪ !!!
ﯾﻜﻰ ﺳﯿﺨﺶ ﻣﯿﻜﻨﻪ !!!
ﯾﻜﻰ ﭼﺮﺑﺶ ﻣﯿﻜﻨﻪ !!!
ﯾﻜﻰ ﻧﺮﻣﺶ ﻣﯿﻜﻨﻪ !!!
ﯾﻜﻰ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﻣﯿﻜﻨﻪ !!!
ﯾﻜﻰ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻮﻧﺘﺶ !!!
ﻣﺎﻝ ﯾﻜﻰ ﺑﻠﻨﺪﻩ !!!
ﻣﺎﻝ ﯾﻜﻰ ﻛﻮﺗﺎﻫﻪ !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

،

.

.
ﭼﻪ ﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻰ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﻯ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﻭﻧﺎ D: . ﻣﻨﺤﺮﻑﻡ
ﺧﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺩﺗﯽ:


+ / جمعه بیست و دوم فروردین 1393/ 7:34 PM / مارال /

ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﯼ ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮﯾﺎ ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ
ﭘﺴﺮﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺎﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﺵ ﻭ ﺭﻓﺖ!
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﺎﻏﺬﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ.
ﺷﺐ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ
ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﻪ؟
ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﯾﺪ
ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ:
ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻥ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ!َ
=D


+ / سه شنبه نوزدهم فروردین 1393/ 4:28 PM / مارال /


ﯾﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎﯾﻠﻨﺪی
ﺑﺎ 46 ﺳﺎﻋﺖ ﻭ24 ﺩﻗﯿﻘﻪ
ﻟﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻤﺎﺩﯼ
ﺗﻮﻧﺴﺘﻦ ﺗﻮ ﮔﯿﻨﺲ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺑﺰﻧﻦ !!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
کی حاﺿﺮﻩ ﺑﺎﻫﻢ ﺭﮐﻮﺭﺩﺷﻮ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟...
ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪه ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﮐﻮﺭﺩﻩ و حس میهن پرستی که پرچم مقدس کشورمون بره بالا
ﻭﮔﺮﻧﻪﻣﻠﺖ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﺭﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯﻣﻢﻗﻀﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ
!!!!!
وطنم،
پاره ی تنم،
ای زادگاه و میهنم،
بر خاک تو بوسه میزنم
ایرااااااان

خب دیگه از تعتیلات اومدم(تعععععتیلاتم تو لوروالمعدتون)


+ / جمعه پانزدهم فروردین 1393/ 7:55 PM / مارال /


میخوام واسه سال جدید یه تیشرت بخرم ، روش بنویسم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
به تو هیچ ربطی نداره :
الان چیکار میکنم
درآمدم چقده
چرا لاغر. شدم
چرا همیشه سرم تو گوشیه ...
تو این کامپیوترم چیا دارم ...
و اینکه بزرگ شدم که شدم ، هروقت دلم بخواد میگم کی وقته ازدواجمه ، والسلام


+ / چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392/ 2:19 PM / مارال /

منت خدای را عجیجم که قلبونش بلم که طاعتش موجب عسیسی است و به شکر اندرش یه یه بوس گنده
.
.
.
.
.
.
.
) دوست دختر سعدی ، قرن 7 قمری (


+ / چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392/ 2:4 PM / مارال /

تلویزیو ن

tv ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻮﻭﻧﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺭﺍﻫﺸﻮﻧﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻦ ..

ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ :ﺭﺍﻫﺸﻮﻥ ﻣﺸﺨﺼﻪ ..

ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ <=== ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ
ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ <=== ﺩﺳﺘﺶﻭﯾﯽ
ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ <=== ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ:-)


+ / سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392/ 9:57 AM / مارال /

اگه این خارجیا میدونستن ما تو چهارشنبه سوری چه رعب و وحشتی ایجاد میکنیم کلا هالووین رو میبوسیدن و میذاشتن کنار !
+ / سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392/ 9:53 AM / مارال /


اونوی ک میگن شیرازیا تنبلن مواظب خودشون باشنا

ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺳﻌﺪﯼ ﻭ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ ﻭ ﻗﺎﺁﻧﯽ ﻭ ﺷﻮﺭﯾﺪﻩ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﻧﻤﺎﺯﯼ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﺧﺪﺍﺩﻭﺳﺖ ﻭ .... ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻣﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺠﻮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ. ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﺳﺎﻻﺩ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ ﻭ ﻓﺎﻟﻮﺩﻩ ﯼ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺭﻭ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺳﺮﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﻬﺮﻣﻮﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﯿﭻ ﻏﯿﺮ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻪ "ﭘﺎﻟﻮﺩﻩ" ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ، ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻪ . ) ﺍﯾﻨﻮ ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻓﺎﻟﻮﺩﻩ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﭘﺸﺖ ﺍﺭﮒ ﺭﻭ ﻣﺰﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻦ .( ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ ﻭ ﺧﺎﺗﻢ ﺭﻭ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺮ ﺯﺣﻤﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﺍﻓﺖ ِ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﯾﻢ . ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ ﻭ ﺑﺎﻍ ﺍﺭﻡ ﻭ ﻋﻔﯿﻒ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺩﻟﮕﺸﺎ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻤﺎ ﻭ .... ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﺸﻮﻥ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﻩ . ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ ﻭ ﺷﻬﺮﻣﻮﻥ ﺷﻬﺮ ﮔﻞ ﻭ ﺑﻠﺒﻠﻪ .. ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ ﻭ ﺷﻬﺮﻣﻮﻥ ﭘﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺴﺖ ؟ ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﺭ ﭘﺰﺷﮑﺎﯼ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻗﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ ؟ ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ ﻭ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻭ IT ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ ؟ ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ ﻭ %70 ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭﻧﺪ ؟ ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ .. ﺷﻤﺎﯾﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺗﻨﺒﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ، ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ! ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﯾﻪ ﺗﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺪﯾﻢ، ﮐﻞ ّ ﻣﻮﺟﻮﺩﯾﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﺎﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻩ ﻫﺎ ! ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻮﺩ

(واقعن تحت تاثیر قرار گرفتم)


+ / سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392/ 9:20 AM / مارال /

ی مدت نمیام

خیلی طول نمیکشه شاید وسطای تعطیلات ی پست گذاشتم

خب دوستون دارم

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای


+ / یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392/ 7:43 PM / مارال /

راننده پراید بزن بغل.

خواهرتونن؟
- نه.

خانومتونن؟

- نه.

اصلا نسبتی دارین؟!

- نه!

به هر حال خیلی به هم میاین! کاش با هم ازدواج کنین! بچه تون خوشگل میشه!!

"گشت ارشاد، طرح افزایش جمعیت! :|


+ / شنبه هفدهم اسفند 1392/ 6:15 PM / مارال /

به تركه ميگن.....ميس كال چيه؟ميگه يه نوع مقياس وزن هست...نشنيديد؟ مثلا" ميگن يه ميس كال زعفران.
+ / جمعه شانزدهم اسفند 1392/ 11:9 AM / مارال /

ﻣﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﻧﻪ تکونی:
بیـــاااااااااااااااااااااااااعععععع دوری کنیم از همممممم
مامانم:
وای مامان جان!چقد صدات قشنگه،برو یه تست خوانندگی بده!

حالا من در حالِ تماشای سریالهای جم:
بیـــاااااااااااااااااااااااااعععععع دوری کنیم از همممممم
مامانم:
اه!ببر اون صداتو دیگه!مرده شور ترکیبتو ببرن!
انقد عر زدی نفهمیدم چی شد!

+ / چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392/ 5:51 PM / مارال /

يه ضرب المثل شيرازى هست كه ميگه:

وقتى شما چيزى احتياج داريد وآن چيز از شما دور هست شما ديگر به آن چيز نيازى نداريد


+ / چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392/ 1:50 PM / مارال /

ستدلال از نوع شیرازی :

اگه پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری برای سلامتی مفیده، پس پستچی باید همیشه زنده باشه!

یه نهنگ تمام روز رو شنا می‌کنه، ماهی و آب می‌خوره ولی چاقه!

یه خرگوش بیشتر وقتا در حال دویدنه و جنب و جوش داره و گیاهخواره ولی فقط يك سال و نيم عمر می‌کنه!

اما يه لاک‌پشت جنب و جوش نداره، به‌آرامی حرکت می‌کنه و هیچ کاری نمی‌کنه ولی 450 سال عمر میکنه !!!!

______________________________

ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ:
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ : ﻣِﻼﮐﻮﯼ ﺷﻤﻮ ﺑﺮِﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭼﯿﭽﯿﻪ ! ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ : ﺑَﺮﯼِ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﻪ !
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ : ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺎ ! ﺩﯾﮕﻪ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ : ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎﻫﻤﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﯾﯽ ﺳَﺨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻮﯼ ﺳَﺮُﻡ ﺑﺎﺷﻪ !
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ : ﺧﺐ ﺍﻭ ﮐﻪ ﻫﺎ ! ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﭽﯽ ! ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ : ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎﻫﻤﻪ ﻭ ﯾﯽ ﺩﻭﻧﻪ ﺳﺨﻒ ﻭ ﯾﯽ ﺑﺎﻏﯽ
ﺗﻮﻭ ﻗﻼﺕ !!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ : ﺧﻮﺏ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﭽﯽ؟ !
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ : ﺧﺐ ﻫﻤﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﯾﯽ ﺩﻭﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﺑَﺮَﻡ ﺑﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﻮﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ !
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ : ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﭽﯽ ! ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ : ﺧﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﮔﻔﺘﻢ . ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﺩﻭﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ : ﺩﯾﮕﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ﺷﻮﻣﻮ ! ؟ ﻣﯿﺨﻮﯼ ﯾﯽ ﺭﯾﺰﻩ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﯿﺎﺩﺍ
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ : ﭼﺮﻭ !! ﭼﺮﻭ !! ﻧﻤﯿﺨﺎﻣﻢ ﺷﻮﻣﻮ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮﻭ ﺯَﻣَﺖ ﺑﯿﻔﺘﯿﺎ . ﺣﺎﻟﻮ ﺗﻔﺎﻫﻤﻢ ﻧﺘﻮﻧﻮﺳﯽ ﺟﻮﺭ ﮐﻨﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯽ !!!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ : ﻫﺎ ! ﺑﺎﺷﻪ ﺭﻭ ﭼﯿﺸﻮﻡ ... ﺣﺎﻟﻮ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﯾﯽ ﺩﻭﺭﯼ
ﺑﺰﻧﻢ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ!!!

________________________

اسم شرکت کنندگان عــکدمی موسیقی گوگوش بین شیرازی ها:
ارمیا : همو مسلمونو
ندا : همو وحشیو
امیر حسین : همو خانومو
هلن : همو که هچوخت موهاشو شونه نمیزنه
آدرین : همو بچه خشکلو
امیر : همو لرو
مجید : همو که مث رضا صادقی میخونه
دلسا : همو چیش خشکل تپلو


+ / جمعه نهم اسفند 1392/ 4:27 PM / مارال /

بچه ها میخوام با واقعیت زندگی آشناتون کنم
.
.
.
.
.
بچه ها —–> واقعیت زندگی
واقعیت زندگی —–> بچه ها

+ / پنجشنبه هشتم اسفند 1392/ 8:34 AM / مارال /

میگن تو بهشت یه فرشته هست به نام "ته دیگائیل"؛

.
.
.
.
.
.
مسئول درست کردن ته دیگ سیب زمینیه
کارش خیلی درسته

_______________________________________

بابام از بس که به این سبدکالا پیام داده امروز براش جواب اومده:
.
.
.
.
هموطن گرامی پدرمون رو درآوردی!
به شما سبد کالا تعلق نگرفته ؛ خدا شاهده اگه یکبار دیگه به5000499 پیامک بزنی
یارانه 45/500 تومانی شماهم قطع خواهدشد!! :|


+ / چهارشنبه هفتم اسفند 1392/ 1:37 PM / مارال /


مـــورد داشتیم دختره موقع رانندگی میخواسته کـــــلاج بگیــره
.
.
.
.
.
.
.
.

غرورش اجازه نداده گفته اون بــاید منـو بگیـره :|


+ / شنبه سوم اسفند 1392/ 8:50 PM / مارال /


دقت کردین بعضیااااااا...
از هر چیزی چندتادارن؟
مثلا چندتا موبایل دارن..چندتا خط همراه وایرانسلو تالیادارن...چندتا ایمیل دارن...تو هرسایتی چندتا پروفایل دارن..اینا همونایین که دوست پسر دوست دخترم چندتایی دارن...اینا همونایین که از همه چیز چندتا دارن ولی آخرکارهیچکدومشو ندارن...سلامتی اونایی که ازهمه چی یه دونه دارن ولی تاهمیشه دارن


+ / شنبه سوم اسفند 1392/ 8:49 PM / مارال /

میدونم بعضی از این پسرا تو دلشون،
چند دست مبل دارن که هر روز یه نفر به دلشون میشینه!


+ / جمعه دوم اسفند 1392/ 2:25 PM / مارال /


سلامتی دختری که

azera

جلوش ترمز کرد سوار نشد.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گفت دوست پسر خودم

BMW

داره وگرنه سوار میشدم... حالا شمارتو بده فعلا دوست معمولی باشیم


+ / پنجشنبه یکم اسفند 1392/ 12:57 PM / مارال /


ﻋﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﯾﻪ ﻛﺸﻒ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻛﺮﺩﻡ :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺣﺮﻑ

R

ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺮﻑ P


ﻫﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﭘﺎﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎﺯ

ﻛﺮﺩﻩ !
ﺣﺮﻑ

Z

ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺮﻑ

N

ﻫﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ !

ﺣﺮﻑ

@

ﻫﻢ ﻫﻤﻮﻥ

a

ﻫﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﻨﻌﻪ ﺳﺮﺵ ﻛﺮﺩﻩ !

ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻐـــﻢ ﻧــــــﻪ ؟


+ / چهارشنبه سی ام بهمن 1392/ 1:12 PM / مارال /

گفتم:مادر!

گفت:جانم!

گفتم:درد دارم!

گفت:بجانم!

گفتم:خسته ام!

گفت:پريشانم!

گفتم:گرسنه ام!

گفت:بخور از سهم نانم!

گفتم:كجا بخوابم!

گفت:روى چشمانم!

گفتم:پارچ آب برگشت رو فرش!

گفت:اى خدا ذليلت كنه،بميرى راحت بشم از دستت.


+ / سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392/ 9:26 PM / مارال /


سلام
متاسفانه مارال از بینمون رفت
من دوستش هستم تقریبا نصفه های دیشب به خاطر یه تصادف خیلی بد از بینمون رفت
نمیدونم چیکار کنم واقعا باورش برام غیر ممکنه
کسی که به همه احترام میذاشت اما کسی قدرشو ندونست
روحیه شاد و اخلاق خوبش همیشه نمایان بود
هرچند که خودش ناراحت بود این روزا،بروز نمیداد!
دیشببه خاطر یه تصادف بد که نزدیک خونشون شد رفت که ببینه چی شده و چند ساعته دیگه برمیگرده تا برای همه تعریف کنه چی شده
دیوونه هم خودتییییییی


+ / یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392/ 3:4 PM / مارال /


عــایــا شــما مــیدونستــید کــه فــرق بیـــن نارنگـــی و پرتقـــال چیــه؟
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
نارنگـــی شلــوار کـــردی میپوشـــه ولـــی پرتقـــال ساپـــورت

نه جـــون من اطـــلاعات رو کیـــف کـــردی؟


+ / جمعه بیست و پنجم بهمن 1392/ 5:40 PM / مارال /


لحظه تحویل سال ۱۳۹۳ هجری شمسی :
پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ , ساعت ۲۰:۲۷:۰۷

مطابق ۱۸ جمادی‌الاولی ۱۴۳۵ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۴ میلادی
نام سال : اسب

طالع بینی متولدین سال اسب بزن تا ببینی دنیا چ خبره
+ / جمعه بیست و پنجم بهمن 1392/ 5:34 PM / مارال /

باز دوباره ولنتاین صبش خرید شبش واین

بدش فان

انقده ک کم بیاریم سرش تایم

حرف میزنیم سر شام

میگی هستی تا تهش پام

دختره تو پر (امیر تتلو)


+ / جمعه بیست و پنجم بهمن 1392/ 4:56 PM / مارال /

فرهنگ لغت انگلیسی-شیرازی

بزن تا ببینی دنیا چ خبره
+ / جمعه بیست و پنجم بهمن 1392/ 4:43 PM / مارال /

بچه ها روز عشقهاين روزو به عشقاتون تبريک بگيدمن  میگم:"عــــــشــــــقم روزت مبـــــــــــــارکــــــــــ "

دیروز ب مناسبت شب ولنتاین چای صلواتی دادن ب همین برکت قسم تازه مامانو بابام هم خوردن


+ / جمعه بیست و پنجم بهمن 1392/ 10:39 AM / مارال /

بچه های دبیرستانی


Me

من مارال14-15ساله هسم خوشمل و خوشتیپ
امیدوارم نظر بزارین همه جوره (خوصوصی-عمومی)فرق نداره.
تازه دختر شهریوریم از هر چی اسفندیه خوشم میاد
شیرازیم کرج زندگی میکنم
همین دیگه بووووووووووووووووووووووس
_______________________
مـטּ هموטּ בيوونـﮧ ام که هيچوقـت عوض نميشـﮧ ... همونـے کـﮧ همـﮧ باهاش خوشآلـטּ اما کسے باهاش نمے مونـﮧ ... همونـے کـﮧ اونقـבر يـﮧ آهنـگــ رو گوش ميـבه کـﮧ از ترانـﮧ گرفتــﮧ تا ريتــمـ و خواننـבش متنفر بشـﮧ ... همونـے کـﮧ هـق هـق همـﮧ رو بـﮧ جوטּ בل گوش ميــבه امـا خـوבش بغضـاش رو زيــر بالـش ميتـرکونـﮧ ... همونـے کـﮧ همـﮧ فکــر ميکنــטּ سختـﮧ، سنگـﮧ اما بـا هـر تلنــگرے ميشکنـﮧ ... همونـے کـﮧ مواظبــﮧ کسے ناراحت نشـﮧ امـا همــﮧ ناراحتش ميكنـטּ ... همونـے کـﮧ تکيــﮧ گاه خوبيــﮧ امـا واسش تكيــﮧ گاهے نيس ... همونـے کـﮧ کلے حرفــ בاره اما هميشـﮧ ساکتـــﮧ ... همونـے کـﮧ سعے میکنــﮧ کسے رو اذیت نکنــﮧ اما همــﮧ اذیتش میکنــטּ ... همونـے کـﮧ همیشـﮧ همـﮧ رو میخنـבونــﮧ و میخنــבه امـا تــﮧ בلــش هیچـوقتــ شاב نیست... همونـے کـﮧ فقط تظاهر بــﮧ خوشبختے בاره... مـטּ اینمـ .. آره !
____________________________________________
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
...██████@
...██████@
....██████@...
.....██████@
.......██████@
........██████@
´´´´████████
´´`´███▒▒▒▒███
´´´███▒●▒▒●▒██
´´´███▒▒▒▒▒▒██
´´´███▒▒﹏▒██
´´██████▒▒███
´██████▒▒▒▒███
██████▒▒▒▒▒▒███
´´▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
´´▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
´.▒▒▒´´▓▓▓▓▓▓▓▓▒
´.▒▒´´´´▓▓▓▓▓▓▓▒
..▒▒.´´´´▓▓▓▓▓▓▓
´▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
´´´´´´´███████
´´´´´´████████
´´´´´█████████
´´´´██████████
´´´´██████████
´´´´´█████████
´´´´´█████████
´´´´´´████████
________▒▒▒▒▒
_________▒▒▒▒
_________▒▒▒▒
________▒▒_▒▒
_______▒▒__▒▒
_____ ▒▒___▒▒
_____▒▒___▒▒
____▒▒____▒▒
___▒▒_____▒▒
_███______▒▒
█_███____███
█__███_ _█_███
Menu

صفحه نخست
آخرين پست
پروفایل وبلاگ
پست الکترونیک
قالب وبلاگ

Archive

فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392

Link

جوجو طلایی
City janbe
دنیای رنگارنگ دخترانه
دهکده عاشق ها
تنهاترین تنها
باحال ترین وب دخمــلونه-عسل خــانوم-
قلقلک
ناناس
*ﮐﺮﮐﺮﺧﻨﺪﻩ*شاهرخ
...@...F...M...@...
【ツ】همه چی *ترولکده【ツ】
ஐ☜کافــه ی خنــده ☞ஐ
تقدیم به کسی که باور نکرد دوسش دارم
پرورش و اخلاق
High School Girl
زلزله
(◕‿◕)پاتوقی برای خلان گرامی (◕‿◕)
روياى خيس
Girl-in-paris
باران
زندگيم بر خلاف ارزو هايم گذشت
دلتــنگـــی های پرنسس اهـوازی
موجبات خنده و شادی
!Havijoori!
یک وجبی بغضم
بمب☺خنده
عشق
چشم انتظار
❤ صدای پـــــــــــای زنـــــدگی❤
هر شب دلتنگی
هر چی دلم بخواد
فقط بخند
بن بست آرامش
Jar Of Hearts
زندگی به سبک من
پلي بسوي آرامش و خوشبختی
وبلاگـــــ رسمی حسین سلیمانی خواننده پاپ
سرزمیــــــــن رویــــــــــا
داره کم کم نفسم میگیره برگرد
عشق رویایی
زیگزاگ
faze-sangin-man
Lonely Smoker

Other>
کد موزیک الما


کُـدهــآيِ مــوسِ بوســــه

كداهنگ براي وبلاگ گن لاغری مردانه